Πώς να ξεκινήσεις επιχείρηση ή side project με τη σύντροφό σου

Επεισόδιο 10
Επιχείρηση με τη σύντροφο σου